BON FIX CORPORATE

This is a great place to tell your story and give people more insight into who you are, what you do, and why it’s all about you.

TYP INVESTÍCIE

dlhopis 

EMITENT

Slovenské a České spoločnosti

VIAZANOSŤ

2 rok a viac

REFERENČNÁ MENA

eur, czk

BFC je produkt zameraný na korporátne dlhopisy domácich a zahraničných spoločností, ktoré vyplácajú vopred stanový pevný úrok. 

VÝNOSY

V ponuke máme dlhopisy stredne veľkých aj veľkých podnikov. Oproti bežným termínovaným vkladom alebo štátnym dlhopisom poskytujú korporátne dlhopisy investorovi vyšší úrok, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 3 % - 8 % p.a.

CHARAKTERISTIKA

Investori si dnes môžu vyberať z pomerne širokej ponuky korporátnych dlhopisov slovenských a zahraničných emitentov s rôznym stupňom kreditného rizika. BFC sa od ostatných produktov odlišuje v zameraní predovšetkým na silné a etablované spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojom odvetví, majú jedinečný business model a sú vedené skúseným managementom.

ATRAKTIVITA

Dlhopisy patria spolu s akciami medzi najpreferovanejšie investície na kapitálových trhoch. Sú ideálne pre konzervatívneho investora, ktorý je ochotný prijať určitý stupeň kreditného rizika a vhodne vyvažujú jeho akciové portfólio.