Produkt

STOCK DYNAMICS

Produkt Stock Dynamics (DS) predstavuje investície pripravované pre našich klientov na vybraných akciových trhoch, podľa vopred stanovenej investičnej stratégie.

Cenný papier                  Akcie 

​Viazanosť                        Nie

Investičný horizont        1 - 12 mesiacov

Mena                                USD, EUR

Stredne veľká a veľká tržna kapitalizácia

Stabilná dividendová politika

Ziskovosť

Stabilný

manažment

Rast príslušného segmentu

Okamžitá

likvidita

Nízke

ocenenie

Vyššia volatilita

Stabilné politické

prostredie

Unikátny produkt

alebo služba

ZABEZPEČENIE

SD predstavuje komplexné zabezpečenie investície od založenia obchodného účtu až po stratégiu výstupu z investície. Stratégia „exitu“ sa modeluje ešte pred tým, ako prebehne nákup akcií. Plán výstupu sa odvíja predovšetkým od momentu, kedy sa hodnota akcií dostane na svoju fundamentálnu úroveň a naplní tak stanovený investičný cieľ. Oceňovacie modely počítajú vždy s ročným časovým horizontom držby akcií. Priemerná doba držania všetkých doposiaľ realizovaných investícií je však podstatne kratšia.

STRATÉGIA

Stratégia produktu je zameraná na včasné identifikovanie rastových a dividendových akcií, ktorých fundamentálna hodnota je vyššia, v porovnaní s hodnotou, za ktorú sa v danom čase obchodujú na burze. Odchýlky medzi trhovou a vnútornou hodnotou akcie nám dávajú priestor investovať do podhodnotených spoločností, ktoré vzhľadom na svoje relatívne nízke ocenenie predstavujú vhodný pomer medzi rizikom a potenciálnym rastom. Pri dividendových akciách je navyše investorom vyplácaný pravidelný pevný úrok.

CIEĽ

Cieľom produktu je identifikovať neopodstatnené poklesy akcií zdravých spoločností, aby sa za čo najnižšiu cenu dosiahla najväčšia pridaná hodnota z nákupu. ​Produkt je vhodný pre konzervatívnych aj dynamickejších investorov, ktorí chcú mať prehľad o tom, kde, akým spôsobom a s akým rizikom investujú, čo môžu od investície očakávať a pritom sa chcú aj naďalej plnohodnotne venovať svojej práci a mať dostatok voľného času.

Investujte si Margius Capital

Margius Capital

Vajnorská 142

831 02  Bratislava

Slovakia

02/ 3211 4483