EMISIA

DLHOPISOV

Dlhopis predstavuje jednu z troch hlavných foriem financovania – úver, akcie, dlhopisy. Vydaním dlhopisov firma získava dlhodobý kapitál, ktorý môže použiť napríklad na rozvoj podniku, prevádzkové financovanie alebo na splatenie dlhu.

FLEXIBILITA

Oproti bankovému financovaniu sú dlhopisy výhodnejšie vo flexibilnom nastavení podmienok splácania, frekvencie vyplácania a ručenia. Keďže sa jedná o dlhový cenný papier, emitent sa nevzdáva majetkového podielu vo firme ako v prípade akcií.

PRIDANÁ HODNOTA

  • Poradenstvo pri aranžovaní emisných podmienok

  • Zaregistrovanie emisie v CDCP alebo NCDCP

  • Zaknihovanie dlhopisu u OCP

  • Zastupovanie emitenta pri rokovaniach s inštitucionálnymi a individuálnymi investormi

AKTUÁLNOSŤ

Okrem kompletnej prípravy a vydania dlhopisov podľa platnej legislatívny SR poskytujeme aj službu distribúcie medzi individuálnych a inštitucionálnych investorov.

Margius Capital

Vajnorská 142

831 02  Bratislava

Slovakia

02/ 3211 4483