This is a great place to tell your story and give people more insight into who you are, what you do, and why it’s all about you.

EMISIA

DLHOPISOV

Dlhopis predstavuje jednu z troch hlavných foriem financovania – úver, akcie, dlhopisy. Vydaním dlhopisov firma získava dlhodobý kapitál, ktorý môže použiť napríklad na rozvoj podniku, prevádzkové financovanie alebo na splatenie dlhu.

two-ways.png

FLEXIBILITA

Oproti bankovému financovaniu sú dlhopisy výhodnejšie vo flexibilnom nastavení podmienok splácania, frekvencie vyplácania a ručenia. Keďže sa jedná o dlhový cenný papier, emitent sa nevzdáva majetkového podielu vo firme ako v prípade akcií.

value.png

PRIDANÁ HODNOTA

  • Poradenstvo pri aranžovaní emisných podmienok

  • Zaregistrovanie emisie v CDCP alebo NCDCP

  • Zaknihovanie dlhopisu u OCP

  • Zastupovanie emitenta pri rokovaniach s inštitucionálnymi a individuálnymi investormi

clock.png

AKTUÁLNOSŤ

Okrem kompletnej prípravy a vydania dlhopisov podľa platnej legislatívny SR poskytujeme aj službu distribúcie medzi individuálnych a inštitucionálnych investorov.

Ako sa stať klientom