STOCK DYNAMICS

 Stock Dynamics označuje podhodnotené spoločnosti na akciových trhoch, ktoré vďaka dočasne nízkej cene predstavujú ideálnu príležitosť, ako investovať do kvalitnej spoločnosti s vysokým potenciálom rastu.

TYP INVESTÍCIE

akcie

-

INVESTIČNÝ HORIZONT

krátkodobý

-

VIAZANOSŤ

nie

-

REFERENČNÁ MENA

eur, usd, czk

SD predstavuje komplexné zabezpečenie investície od založenia obchodného účtu až po stratégiu výstupu z investície. Stratégia „exitu“ sa modeluje ešte pred tým, ako prebehne nákup akcií. Plán výstupu sa odvíja predovšetkým od momentu, kedy sa hodnota akcií dostane na svoju fundamentálnu úroveň a naplní tak stanovený investičný cieľ. Oceňovacie modely počítajú vždy s ročným časovým horizontom držby akcií. Priemerná doba držania všetkých doposiaľ realizovaných investícií je však podstatne kratšia.

ZABEZPEČENIE

STRATÉGIA

Stratégia produktu je zameraná na včasné identifikovanie rastových a dividendových akcií, ktorých fundamentálna hodnota je vyššia, v porovnaní s hodnotou, za ktorú sa v danom čase obchodujú na burze. Odchýlky medzi trhovou a vnútornou hodnotou akcie nám dávajú priestor investovať do podhodnotených spoločností, ktoré vzhľadom na svoje relatívne nízke ocenenie predstavujú vhodný pomer medzi rizikom a potenciálnym rastom. Pri dividendových akciách je navyše investorom vyplácaný pravidelný pevný úrok.

Cieľom produktu je identifikovať neopodstatnené poklesy akcií zdravých spoločností, aby sa za čo najnižšiu cenu dosiahla najväčšia pridaná hodnota z nákupu. ​Produkt je vhodný pre konzervatívnych aj dynamickejších investorov, ktorí chcú mať prehľad o tom, kde, akým spôsobom a s akým rizikom investujú, čo môžu od investície očakávať a pritom sa chcú aj naďalej plnohodnotne venovať svojej práci a mať dostatok voľného času.

CIEĽ

CHARAKTERISTIKA INVESTÍCE

 • Stredne veľká a veľká tržná kapitalizácia.

 • Stabilná dividendová politika (v prípade dividendových akcií).

 • Ziskovosť,

 • Silný manažment,

 • Unikátny produkt alebo služba.

 • Okamžitá likvidita.

 • Nízka valuácia (nízke ocenenie).

 • Vyššia volatilita.

 • Tabilné politické prostredie.

 • Rast príslušného priemyselného odvetvia.

ZABEZPEČENIE

SD predstavuje komplexné zabezpečenie investície od založenia obchodného účtu až po stratégiu výstupu z investície. Stratégia „exitu“ sa modeluje ešte pred tým, ako prebehne nákup akcií. Plán výstupu sa odvíja predovšetkým od momentu, kedy sa hodnota akcií dostane na svoju fundamentálnu úroveň a naplní tak stanovený investičný cieľ. Oceňovacie modely počítajú vždy s ročným časovým horizontom držby akcií. Priemerná doba držania všetkých doposiaľ realizovaných investícií je však podstatne kratšia.

STRATÉGIA

Stratégia produktu je zameraná na včasné identifikovanie rastových a dividendových akcií, ktorých fundamentálna hodnota je vyššia, v porovnaní s hodnotou, za ktorú sa v danom čase obchodujú na burze. Odchýlky medzi trhovou a vnútornou hodnotou akcie nám dávajú priestor investovať do podhodnotených spoločností, ktoré vzhľadom na svoje relatívne nízke ocenenie predstavujú vhodný pomer medzi rizikom a potenciálnym rastom. Pri dividendových akciách je navyše investorom vyplácaný pravidelný pevný úrok.

CIELE

Cieľom produktu je identifikovať neopodstatnené poklesy akcií zdravých spoločností, aby sa za čo najnižšiu cenu dosiahla najväčšia pridaná hodnota z nákupu. ​Produkt je vhodný pre konzervatívnych aj dynamickejších investorov, ktorí chcú mať prehľad o tom, kde, akým spôsobom a s akým rizikom investujú, čo môžu od investície očakávať a pritom sa chcú aj naďalej plnohodnotne venovať svojej práci a mať dostatok voľného času.

Cenný papier                   Akcie (zaknihované)

Burzy                                  NYSE, XETRA, LSE, NASDAQ

Viazanosť                          Nie

Margin/páka                   Áno

 

Mena                                  EUR, USD, CZK, SCHF, GBP,

Názov Stock Dynamics (SD) nesú investície, ktoré pre klientov pripravujeme na akciových trhoch na základe vopred stanovenej stratégie. Pre tieto investície sú charakteristické:

 • stredne veľká a veľká tržná kapitalizácia,

 • stabilná dividendová politika (v prípade dividendových akcií),

 • ziskovosť,

 • silný manažment,

 • rast príslušného priemyselného odvetvia,

 • okamžitá likvidita,

 • nízka valuácia (nízke ocenenie),

 • vyššia volatilita,

 • stabilné politické prostredie,

 • unikátny produkt alebo služba.

 

Stratégia produktu je zameraná na včasné identifikovanie rastových a dividendových akcií, ktorých fundamentálna hodnota je vyššia, v porovnaní s hodnotou, za ktorú sa v danom čase obchodujú na burze. Odchýlky medzi trhovou a vnútornou hodnotou akcie nám dávajú priestor investovať do podhodnotených spoločností, ktoré vzhľadom na svoje relatívne nízke ocenenie predstavujú vhodný pomer medzi rizikom a potenciálnym rastom. Pri dividendových akciách je navyše investorom vyplácaný pravidelný pevný úrok.

 

SD predstavuje komplexné zabezpečenie investície od založenia obchodného účtu až po stratégiu výstupu z investície. Stratégia „exitu“ sa modeluje ešte pred tým, ako prebehne nákup akcií. Plán výstupu sa odvíja predovšetkým od momentu, kedy sa hodnota akcií dostane na svoju fundamentálnu úroveň a naplní tak stanovený investičný cieľ. Oceňovacie modely počítajú vždy s ročným časovým horizontom držby akcií. Priemerná doba držania všetkých doposiaľ realizovaných investícií je však podstatne kratšia.

 

Cieľom produktu je identifikovať neopodstatnené poklesy akcií zdravých spoločností, aby sa za čo najnižšiu cenu dosiahla najväčšia pridaná hodnota z nákupu.

Produkt je vhodný pre konzervatívnych aj dynamickejších investorov, ktorí chcú mať prehľad o tom, kde, akým spôsobom a s akým rizikom investujú, čo môžu od investície očakávať a pritom sa chcú aj naďalej plnohodnotne venovať svojej práci a mať dostatok voľného času.

STOCK

 DYNAMICS

Margius Capital

Vajnorská 142

831 02  Bratislava

Slovakia

02/ 3211 4483