INVESTIČNĚ PORADENSTVO

Investovanie sa v zásade nelíši od akejkoľvek činnosti, ktorá smeruje k naplneniu určitého cieľa. Tak, ako vrcholoví športovci, podnikatelia, manažéri, lekári, advokáti a iní špecialisti, tak aj investori musia byť disciplinovaní, trpezliví a musia mať správny úsudok.

decision-making.png

ROZHODNUTIA

V procese investičného cyklu je potrené vykonávať rady priebežných rozhodnutí, ktoré majú zásadný vplyv na celkový výsledok a zhodnotenie investície.

execution.png

PROCES

Poradenstvo sa u nás začína výberom vhodných investícií na základe individuálne vypracovaného profilu klienta. Po vstupe do vybranej investície pokračujeme s poradenstvom až do momentu, kedy je investícia ukončená.

target.png

CIEĽ

Cieľom investičného poradenstva je naučiť klientov nepodliehať emóciám, mať dostatok aktuálnych a kurzotvorných informácií, vedieť správne vyhodnocovať pohyby na trhu a interpretovať hospodárske výsledky.