Investujeme vlastný a investorský kapitál do investícií s vysokou očakávanou mierou návratnosti. Fungujeme taktiež ako sprostredkovateľ pre projekty alebo investície, pre ktoré vykonávame fundraising prostredníctvom siete individuálnych investorov, s ktorými aktívne investujeme.

 

Najpreferovanejšiu platformu predstavujú investície na finančných trhoch. Umožňujú nám využívať širokú škálu metód riadenia rizika a taktiež kvantifikovať obchodné modely do podoby algoritmických systémov.

 

V centre nášho záujmu stoja taktiež investície s nižším rizikom a dlhodobejšou návratnosťou. Tieto investície nám umožňujú nie len diverzifikovať portfólio, ale taktiež vytvárajú príležitosť emitovať dlhové cenné papiere, ktorými sú tieto projekty spolufinancované.

Realizujeme rizikové investície zodpovedajúce nášmu investičnému profilu a osobným preferenciám vychádzajúce z hĺbkového poznania našich schopností ohľadne znášania a riadenia rizika. Tieto investície sú okrem nás vhodné pre úzku skupinu jednotlivcov a inštitúcií, ktorí chcú alokovať časť svojho venture kapitálu do investícií, ktoré majú preukázateľné výsledky.