Čo robíme ?

Programovanie algoritmických obchodných systémov

Vytváranie investičných stratégií s rôznym stupňom rizika a očakávaného zisku

Managovanie investícií pre individuálnych a inštitucionálnych investorov

Vytváranie infraštruktúry pre efektívne investovanie do jednotlivých aktív

Investovanie na vlastný účet

Pre partnerov

Diverzifikácia rizikového kapitálu

Kopírovanie stratégie v reálnom čase

Zaradenie stratégií do vlastnej produktovej línie

Poplatky odvíjajúce sa od dosiahnutého zisku