Ekonomický kalendár (02.09. - 06.09.)

02.09.2019 UK – PMI výrobný sektor

03.09.2019 USA – PMI výrobný sektor

03.09.2019 USA – ISM výrobný sektor

04.09.2019 DE – PMI služby

04.09.2019 EMU – PMI služby

04.09.2019 UK – PMI služby

04.09.2019 USA – Obchodná bilancia

04.09.2019 USA – Béžová kniha

05.09.2019 DE – Závodné objednávky

05.09.2019 USA – ADP Národný report o zamestnanosti

05.09.2019 USA – Žiadosti o podporu v nezamestnanosti

05.09.2019 USA – ISM sektor služieb

05.09.2019 USA – Závodné objednávky

05.09.2019 USA – Objednávky tovarov dlhodobej spotreby

05.09.2019 USA – Objednávky tovarov dlhodobej spotreby mimo dopravných prostriedkov 05.09.2019 USA – Zmena stavu zásob ropy / benzínu

06.09.2019 DE – Priemyselná produkcia

06.09.2019 UK – Halifax Index cien domov

06.09.2019 EMU – HDP

06.09.2019 USA – Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva

06.09.2019 USA – Miera nezamestnanosti