Ekonomický kalendár (1.7. - 5.7.)

01.07.2019 DE – PMI výrobný sektor

01.07.2019 EMU – PMI výrobný sektor

01.07.2019 UK – PMI výrobný sektor

01.07.2019 USA – PMI výrobný sektor

01.07.2019 USA – ISM výrobný sektor

02.07.2019 UK – Nationwide Idex cien domov

03.07.2019 DE – PMI služby

03.07.2019 EMU – PMI služby

03.07.2019 UK – PMI služby

03.07.2019 USA – ADP Národný report o zamestnanosti

03.07.2019 USA – Obchodná bilancia

03.07.2019 USA – Žiadosti o podporu v nezamestnanosti

03.07.2019 USA – ISM sektor služieb

03.07.2019 USA – Závodné objednávky

03.07.2019 USA – Objednávky tovarov dlhodobej spotreby

03.07.2019 USA – Zmena stavu zásob ropy/benzínu

04.07.2019 DE – Závodné objednávky

04.07.2019 UK – Halifax Index cien domov

04.07.2019 USA – Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva

04.07.2019 USA – Miera nezamestnanosti