Ekonomický kalendár (10. 5. - 14.5.)

10.06.2019 UK – Obchodná bilancia

10.06.2019 UK – Priemyselná výroba

11.06.2019 UK – Zmena žiadostí o podporu

11.06.2019 UK – Miera nezamestnanosti

11.06.2019 USA – Index cien výrobcov

11.06.2019 USA – Jadrový index cien výrobcov

12.06.2019 USA – Index spotrebiteľských cien

12.06.2019 USA – Jadrový index spotrebiteľských cien

12.06.2019 USA – Zmena stavu zásob ropy, benzínu

13.06.2019 DE – Harmonizovaná inflácia

13.06.2019 DE – Index spotrebiteľských cien

13.06.2019 USA – Žiadosti o podporu v nezamestnanosti

14.06.2019 USA – Maloobchodné tržby

14.06.2019 USA – Maloobchodný predaj okrem automobilov

14.06.2019 USA – Miera využitia výrobných kapacít

14.06.2019 USA – Priemyselná produkcia

14.06.2019 USA – Spotrebiteľská dôvera (University of Michigan)