Investície slovenských a českých dolárových milionárov


Slovenskí dolároví milionári veria z hľadiska výnosu dlhodobo najviac rezidenčným nehnuteľnostiam (39%) a stavebným pozemkom (36%). Aj napriek určitému medziročnému prepadu sa medzi najlepšie hodnotené investície z pohľadu najzaujímavejšieho zhodnotenia radia aj akcie zahraničných firiem (24%). Prepad o 7 percentuálnych bodov môžeme pripísať kombinácii vysokých úrovní akciových trhov a bohatých valuácií v časoch spomaľovania globálneho ekonomického rastu, ako aj rastu firemných ziskov. U slovenských milionárov patria k stáliciam alternatívne investície (23%) či poľnohospodárska pôda, ktorá si oproti vlaňajšku mierne polepšila (23%).


Aj v prípade českých dolárových milionárov sa radia stavebné pozemky a nehnuteľnosti k investíciám, od ktorých českí dolároví milionári čakajú najvyššie zhodnotenie. Najzaujímavejšie zhodnotenie od nich očakáva v prípade stavebných pozemkov 41 %, rezidenčných nehnuteľností 36 % a iných nehnuteľností 26 % tuzemských milionárov. Vysoké očakávane pri nehnuteľnostiach je dôsledkom silného dopytu po nich, obmedzenej ponuky a uvoľnenej menovej politiky. Alternatívnym investíciám, akciám zahraničných firiem či korporátnym dlhopisom verí z hľadiska doručenia najzaujímavejšieho výnosu približne pätina českých dolárových milionárov. Akcie tuzemských firiem tak tento rok dosiahli historické maximum, keď od nich očakáva najzaujímavejší výnos 12 % českých dolárových milionárov.


Zdroj: J&T Banka