Mesačný report 11/2020


Druhá vlna pandémie


V októbri sa v plnej sile prejavila tzv. druhá vlna pandémie. Rýchlo rastúce počty denne nakazených a s tým súvisiace ostatné ukazovatele prinútili predovšetkým európske vlády k tomu, aby boli znovu zavádzané preventívne opatrenia, ktoré majú negatívny dopad na vývoj ekonomiky. Bohužiaľ funkčná vakcína ani liek nie sú zatiaľ k dispozícii, a teda naďalej stúpa riziko spojené s obmedzením ekonomickej aktivity minimálne do konca tohto roka.


Prezidentské voľby v USA


Október bol taktiež o rozbehnutej kampani na prezidentské voľby v USA (3. 11.). Prieskumy na konci októbra favorizovali protikandidáta Bidena o takmer 10 p.b. pred súčasným prezidentom Trumpom. Scenár s Bidenom ako víťazom volieb bol označovaný za viac rizikový, resp. očakávalo sa, že reakcia pri rizikových aktívach bude krátkodobo negatívna. Dôvodom pre túto úvahu je snaha Bidena čiastočne zvrátiť Trumpovu daňovú reformu, čo by bolo nepriaznivé pre americké spoločnosti. Avšak zároveň existovalo riziko možného predĺženia neistoty ohľadom finálneho výsledku volieb, pretože Trump už skôr oznámil, že ak budú výsledky sporné / tesné, tak ich neuzná. Takáto situácia môže nastať už len vďaka tomu, že tohtoročné voľby prebehnú dištančne kvôli pandémii.


Hospodárska politika


Zasadnutie ECB (29. 10.) neprinieslo zmenu, ale Largardeová uviedla, že menová politika bude ďalej uvoľnená. Tzn., že súčasné programy ECB budú naďalej v platnosti a ku koncu

roka môžeme očakávať ďalšie stimuly. Takúto reakciu trh nečakal. Investori skôr predpokladali, že sa ECB bude viac venovať myšlienke zmeny stratégie menovej politiky, ktorú aplikuje Fed. Takýto razantný krok oslabil euro na 1,16 USD / EUR.


Okrem centrálnych bánk investori vyčkávali na schválenie diskutovaného fiškálneho balíka, ktorý sa zatiaľ v odhadoch pohybuje medzi 1-2 bil. USD. Ani v priebehu októbra však k dohode nedošlo, čo bolo pre trhy miernym sklamaním.


Výsledková sezóna za 3Q


Výsledková sezóna za 3Q je podľa samotných čísiel hodnotená priaznivo. V USA sme v 2/3 a pozitívne prekvapenie na tržbách je zo 78% a na čistom zisku z 85%. Avšak nedochádza k úpravám výhľadu smerom nahor vzhľadom na to, že väčšina firiem ponecháva otvorený výhľad, alebo ho kvôli pandémii zámerne neuvádza. Nemožno teda povedať, že sú zažehnané riziká súvisiace s útlmom hospodárenia, skôr naopak.


Výhľad


Druhá vlna pandémie ako hlavný rizikový faktor


Aj november bude o Covid-19. Druhá vlna pandémie budí oprávnene obavy o vývoj ekonomiky, respektíve sú to preventívne opatrenia, ktoré si hlavne v Európe už začínajú vyberať daň na rizikových aktívach. Ide len o jeden z faktorov, ale práve neistota, rozsah, nejasné časové vymedzenie a nie celkom presne určiteľný dopad na ekonomiky resp. hospodárenia firiem robí tento faktor významným. Bude dôležité sledovať, ako sa darí vývoju / schvaľovaniu vakcíny či lieku. Práve úspešné uvedenie / schválenie

vakcíny či lieku na trh by malo mať dostatočnú silu postupne eliminovať vplyv pandémie.


Prezidentské voľby v USA


Síce už uplynul dátum prezidentských volieb v USA (3. 11.), ale podľa očakávania sa uverejnenie finálneho výsledku preťahuje kvôli sčítaniu hlasov, ktoré prišli poštou. Zatiaľ má mierne navrch Biden. Trump podľa očakávania oznámil, že na výsledky volieb podá žalobu a nechá ich preskúmať súdom. Na druhú stranu je zrejmé, že trh voľby vníma relatívne dobre. Zrejme sa investori už upínajú k ďalším faktorom ako je schválenie fiškálneho balíka pomoci či k rozhodovaniu Fedu.


Hospodárska politika


V rámci hospodárskej politiky sa budú trhy naďalej upínať k možnosti schválenia balíka fiškálnej pomoci v USA. Očakáva sa, že k schváleniu dôjde bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb. Nová fiškálna podpora v USA by bola pozitívnym impulzom pre akciové trhy.


Fed (5. 11.) by mal ďalej konkretizovať svoju novú stratégiu. Pre trhy bude zrejme dôležité sledovať, ako sa centrálni bankári pozerajú na súčasnú situáciu a či očakávajú ďalšie predĺženie obdobia veľmi nízkych sadzieb resp., či sa odhodlajú k ďalšej stimulácii.


Výsledková sezóna za 3Q


Očakáva sa, že posledná tretina výsledkovej sezóny v USA už len potvrdí to, že samotné čísla môžu byť dobre hodnotené a nebyť ďalšej vlny pandémie, boli by výborné. Ale práve kvôli druhej vlne pandémie je väčšina výhľadov buď znížená, alebo sa neuvádza, čo vnáša neistotu do hodnotenia ďalšieho vývoja. Výsledková sezóna by teda mala byť hodnotená neutrálne, a teda bez vplyvu na ďalší vývoj


Zdroj: J&T Banka