Mesačný report 2/2019


Najsilnejší január za posledných 30 rokov


Pokiaľ mal december jednu z najhorších výkonností vo svojej histórii meranou akciovými indexmi v USA, tak na tých istých indexoch bol najsilnejší januárový efekt za posledných 30 rokov. Na trhu sa skončili výpredaje hedgových fondov, riziká v podobe obchodnej vojny medzi USA a Čínou sa zmiernili. To je len zoznam možných dôvodov pre spomínaný rast. Tak či onak, v januári sa na americké trhy vrátili kupci.

Čínska delegácia v USA


Teraz už ku konkrétnym faktorom, ktoré prispeli k pozitívnej nálade. Jedným z hlavných bola bezpochyby čínska delegácia, ktorá prišla na konci januára rokovať do USA o obchodnej dohode. Výstupy síce neboli nijako konkrétne, ale vyznenie bolo pozitívne. Obe strany sa vyjadrili, že rokovania boli prospešné a môžu viesť k uzavretiu dohody do konca februára. Avšak trhy budú teraz čakať na stretnutie prezidentov oboch štátov, ktoré ešte nemá stanovený termín. Až potom bude možné dospieť k nejakému záveru. Zatiaľ ostáva táto otázka otvorená a bude sa aj naďalej sledovať ďalší vývoj.

Nič nové v otázke Brexitu


Dianie okolo brexitu žiadny nový záver neprinieslo. Premiérka Mayová nebola schopná presadiť svoju dohodu s EÚ a parlament jej "iba" schválil možnosť hľadania ďalšieho postupu. Naďalej je platný termín vystúpenia Británie z EÚ 29.3.2019. V hre sú stále všetky scenáre vrátane toho negatívneho, a teda vystúpenia krajiny z EÚ bez dohody tzv. tvrdý brexit. Negatívne ho vnímame predovšetkým kvôli neistote, ktorá by panovala zrejme aj niekoľko mesiacov po vystúpení.

Prekvapivo holubičí Fed


Fed na svojom zasadnutí 30.1. priniesol prekvapivo holubičí komentár. Naznačil, že preruší svoj cyklus zvyšovania sadzieb. V novom vyhlásení uviedol, že vzhľadom na globálny vývoj bude trpezlivý pri nastavení úrokových sadzieb a naopak odstránil frázu, že ďalšie zvyšovanie sadzieb je konzistentné s ekonomickým vývojom. Navyše Fed vydal mimoriadne vyhlásenie, že je pripravený upraviť proces znižovania svojej bilancie "vo svetle ekonomického a finančného vývoja". Doteraz Fed o znižovaní bilancie hovoril len ako o autopilote, ktorý je nezávislý na nastavení a smerovaní menovej politiky.

ECB bez "šťavy"


Zasadnutie ECB (24.1.) podľa očakávania nové informácie neprinieslo. S odpoveďami na otázky týkajúce sa možnej zmeny úrokových sadzieb v 2H19 bol prezident Draghi veľmi opatrný. Dalo by sa povedať, že vyznenie bolo opätovne skôr holubičie. Dôvodom je dianie okolo brexitu a makroekonomická situácia v EÚ.

Výsledková sezóna v polovici


Výsledková sezóna v USA bola na konci januára vo svojej polovici. Zatiaľ sa dá hodnotiť ako dobrá vzhľadom k pozitívnemu prekvapeniu na tržbách z 60% a na čistom zisku z 74%. Samozrejme sa skloňujú obavy týkajúce sa rokovania USA a Číny, ale to je trhom očakávané.

Indexy v číslach


Akciové trhy v januári v porovnaní s koncom roka prešli nákupnou vlnou, ktorá pre americké trhy znamenala jeden z najlepších výsledkov v januári za posledných tridsať rokov. Konkrétne americké indexy pridali 7,2 – 9,7% m / m. V Európe nemecký index DAX pridal 5,8% m / m. Japonský Nikkei 225 pridal 3,7% m / m a čínsky index Shanghai Composite 3,6% m / m. Český index PX sa tiež zviezol na pozitívnej vlne a pridal v januári 5,8% m / m.

Témy na február ostávajú rovnaké


Čo nás čaká vo februári? Domnievame sa, že najdôležitejší bude aj naďalej obchodný spor USA a Číny. Jedná sa bezpochyby o jeden z najdôležitejších faktorov pre tento rok. Práve na konci februára by malo vypršať 90-dňové obdobie, ktoré bolo navrhnuté na dosiahnutie dohody. Budeme čakať na oznámenie dátumu, kedy by sa mali stretnúť hlavy oboch štátov. Až na takomto stretnutí možno očakávať podpísanie akejkoľvek významnej dohody.

Výsledková sezóna


Výsledková sezóna bude v USA pokračovať, no neočakávame, že by sa jej relatívne pozitívne vyznenie malo nejako výrazne zmeniť. Naopak, vrcholiť by mala v Európe, kde už toľko optimizmu pravdepodobne neprinesie. Dôvodom sú makroekonomické dáta i konkrétne faktory, ktoré dopadajú na jednotlivé sektory (napr. automobilky). Jedným z faktorov bude aj situácia okolo brexitu, ktorá môže ovplyvniť výsledky za 4Q na obe strany (predzásobení aj absencii investícií z dôvodu neistoty).

Súhrn


Pre február bude dôležitý predovšetkým jeho záver, kedy sa očakáva možné stretnutie lídrov USA a Číny. Základný scenár spočíva v dosiahnutí dohody, ktorá by mala priniesť na trhy upokojenie. V opačnom prípade očakávame návrat predajného tlaku. Samotné oddialenie by mohlo získať nejaký čas, ale trh by bol pravdepodobne nervózny a vzrástla by volatilita. Tá podľa nášho názoru vzrastie aj v prípade, keď sa bude blížiť koniec februára a trhu nebude predstavený termín možného stretnutia oboch prezidentov. Podporou by mohla byť výsledková sezóna v USA. Tá európska zrejme moc optimizmu neprinesie.


Zdroj: J&T Banka