Mesačný report 5/2020


Epidemiologické krivky Covidu-19


Nový koronavírus Covid-19 sa dostal podľa očakávaní v apríli v hlavných ohniskách ako Európa (Taliansko, Španielsko, Francúzsko atď.) či USA do bodu zvratu čo sa týka denne novo nakazených. Na prelome mesiaca však začal naplno prepukať vírus v iných častiach sveta ako Rusko, Turecko či Južná Amerika.

Ekonómovia postupne spresňujú neodvrátiteľný nepriaznivý dopad na jednotlivé ekonomiky. Avšak vzhľadom na existenciu veľkého počtu neznámych, výsledky sa výrazne líšia. S istotou môžeme povedať, že pre jednotlivé štáty pôjde v druhom kvartáli zrejme o najhorší výsledok z pohľadu HDP od druhej svetovej vojny. Ku koncu apríla však začínalo svitať pomyselné svetlo na konci tunela, kedy jednotlivé štáty na čele s USA začali oznamovať časový harmonogram postupného otvárania svojich ekonomík.


Hospodárska politika


V apríli pokračovala razantná odozva hospodárskej politiky na preventívne resp. karanténne opatrenia zavádzané v jednotlivých štátoch. Centrálne banky oznámili ďalšie uvoľnenie už aj tak uvoľnenej monetárnej politiky. Jedná sa predovšetkým o nové programy poskytovania likvidity a uvoľnenie bankových pravidiel (znižovanie proticyklických rezerv, LTRO a pod.).


Centrálne banky trh ubezpečili, že nedôjde k ďalšej finančnej kríze či nedostatku likvidity. Jednotlivé vlády ďalej špecifikovali svoje podporné balíky pre podporu ekonomiky resp. udržanie zamestnanosti.


Ropa za záporné ceny


Začiatkom apríla došlo k avizovanej dohode medzi štátmi tzv. OPEC +, čiže vrátane Ruska a ďalších krajín ťažiacich ropu. Celková ponuka má klesnúť od mája približne o 10 mil. bbl. denne (približne 10% svetovej ponuky). Túto dohodu trh najprv prijal pozitívne, ale limity skladovacích kapacít a technika obchodovania následne spôsobili, že sa májové kontrakty na ropu obchodovali v jednej chvíli aj za záporné ceny okolo -40 USD / bbl. Začalo sa špekulovať, že OPEC + musí prísť s ďalším obmedzením ponuky, ale do konca apríla k žiadnej dohode alebo akémukoľvek posunu v tejto špekulácii nedošlo. Rozhodne sa cena ropy spolu s Covid-19 stala najviac sledovaným faktorom v investorskom prostredí.


Výsledková sezóna za 1Q20


Apríl bol taktiež o výsledkovej sezóne za 1Q20. Zatiaľ sú z S & P 500 zverejnené dve tretiny výsledkov a dáta sú nasledovné. Pozitívne prekvapenie na tržbách je z 65% a na čistom zisku z 55%, avšak medziročne dochádza k 6% poklesu tržieb a 21,8% poklesu na čistom zisku. Väčšina firiem buď výrazne znižuje výhľad na 2Q20 resp. ho úplne ruší z dôvodu pandémie Covid-19. Európa je na tom tentokrát takmer rovnako čo sa týka zverejnených výsledkov za 1Q.


Indexy v číslach


Splošťovanie epidemiologických kriviek, masívna podpora hospodárskej politiky a plány na znovuotváranie ekonomík boli dôvody pre korekciu predchádzajúcich prepadov na akciových trhoch. Ani oznámené výsledky resp. rušené výhľady neboli schopné spomínanú korekciu brzdiť.


Hlavné indexy v USA pridali 11,1 - 15,5% m / m. Nárastu dominovali predovšetkým technologické tituly (tzv. Skupina FANG). Európa prostredníctvom Stoxx Europe 600 pridala 6,2%, Nikkei +8,1% m / m, Šanghaj rástol o 8,7% a český index PX pridal 10,5% m / m.Výhľad


Covid-19 ostáva témou číslo jedna


Aj v máji bude hlavnou témou Covid-19, respektíve vývoj epidemiologických kriviek v súlade s postupným otváraním ekonomík v Európe a USA. Sledovať sa bude aj vývoj v ďalších krajinách resp. regiónoch ako Rusko, Turecko či Južná Amerika, kde sa nový koronavírus ešte len dostáva na svoj vrchol. Tieto krajiny sú aktuálne potenciálnym rizikom pre ďalšiu vlnu pandémie.

Je nutné pripraviť sa na makroekonomické dáta za apríl, ktoré budú uverejnené v máji a budú predstavovať pravdepodobne najhoršie negatívne čísla vzhľadom k tomu, že významné ekonomiky boli väčšinou obmedzené počas celého apríla. Na prelome mesiaca budú zverejnené dôležité predstihové indikátory, ktoré naopak, môžu naznačovať, ako sa darí postupnému oživovaniu.


Výsledková sezóna za 1Q20


Zvyšok mája už len potvrdí celkové nepriaznivé, avšak očakávané vyznenie výsledkovej sezóny za 1Q20. Miernym prekvapením je, že trh nejako výraznejšie na zverejnené dáta nereagoval a neočakáva sa, že by sa objavila negatívna reakcia na výsledky do konca mája.


Hospodárska politika


Neočakáva sa, že by sa na trhu mali objaviť ďalšie nové balíky pomoci vo významných ekonomikách. Avšak okrem EÚ, ktorá spoločný postup zatiaľ ešte nemá. V máji nie sú na programe zasadnutia ani ECB, ani Fedu. Avšak reálne kroky hospodárskej politiky (napr. nákupy aktív) budú na trhu zreteľné.


Ropa


V máji sa reálne prejaví zníženie produkcie z posledného mimoriadneho zasadnutia OPEC + krajín ťažiacich ropu (-10% produkcie). Žiadne zasadnutie nie je na máj naplánované. Síce sa objavujú informácie, že bude potrebné ďalšie zníženie produkcie, no zatiaľ nie sú ani len špekulácie o ďalšom mimoriadnom zasadnutí. Volatilita na cenách ropy bude prinášať do sektoru dodatočné riziko.


Súhrn


Aj napriek známemu citátu / poučke "Sell in May and go away" by mohol máj nadviazať na solídny apríl, kedy sa akciám podarilo odmazať časť predošlých významných strát. Investori pozitívne reagujú na obrat v epidemiologických krivkách aj na informácie o postupnom otváraní ekonomík. Samozrejme za mohutnej podpory hospodárskej politiky. Tieto informácie budú pokračovať aj v máji. Isté riziko spočíva práve v otváraní ekonomík a toho, aký vplyv to bude mať na počet novo nakazených. Ak sa otváranie ekonomík neprejaví v raste počtu novo nakazených, očakáva sa ďalšia pozitívna odozva trhu. Nič na tom zrejme nezmení ani doznievajúca výsledková sezóna, ktorá upozorňuje na negatívnu situáciu, ktorá bude predovšetkým zreteľná vo výsledkoch za 2Q20.


Zdroj: J&T Banka