Mesačný report 6/2021


V júni sa trh zameria viac na hospodársku politiku, konkrétne na zasadnutia centrálnych bánk. To prvé v poradí - ECB (10. 6.) by zrejme väčšiu novinku nemalo priniesť. Očakáva sa ponechanie veľmi uvoľnenej menovej politiky a súčasne komentár, ktorý by mal trhy utvrdiť v pokračovaní programov QE prinajmenšom do budúceho roka. Už sa však objavujú prvé náznaky, že by časť Európy mohla tlačiť ECB na zváženie začatia úvah o obmedzení programu Peppy, ale zatiaľ to vyzerá tak, že výraznejší komentár týmto smerom by bol predčasný.


Fed (16. 6.) by na svojom júnovom zasadnutí mohol teoreticky začať zvažovať postupné tlmenie svojej uvoľnenej menovej politiky. Podľa zápisu z posledného zasadnutia sa tak prinajmenšom vyjadrili niektorí centrálni bankári. Trh zatiaľ túto poznámku prešiel takmer bez povšimnutia, ale priama diskusia podobného rázu by mohla byť negatívnym faktorom pre súčasnú valuáciu trhu.


Aj v júli by malo byť viditeľné napĺňanie základného scenára, teda postupný návrat do štandardného prostredia od 2H21. Rastúca zaočkovanosť v hlavných centrách (USA a Európa) a upúšťanie od reštriktívnych opatrení by mali byť podporou pre rizikové aktíva.


Jún bude o zasadnutí centrálnych bánk. Možné ozveny prípadných diskusií nad znižovaním súčasných monetárnych stimulov by mohlo na trh vniesť zvýšenú volatilitu a nervozitu nad budúcim vývojom menovej politiky, ktorá nepochybne pomohla dosiahnuť súčasnú úroveň akciových indexov. Protikladom bude naplňovanie základného scenára vývoja po Covide-19, kde obnova hospodárstva a zlepšujúci sa makroekonomický výhľad bude prinášať optimizmus do cyklických sektorov. Na to by mohol nadviazať koniec mesiaca, kedy sa už investori začnú sústrediť na výsledkovú sezónu za 2Q (júl). Tá by mala opätovne priniesť pozitívne vyznenie a zobraziť oživenie dopytu a tým pádom zlepšujúci sa fundament spoločností. Celkový výhľad pre jún je skôr neutrálny avšak s tým, že nie je vylúčená ani zvýšená volatilita v období zasadnutia centrálnych bánk.


Zdroj: J&T Banka