Mesačný report – október 2018


Nové clá medzi Čínou a USA

September bol podľa očakávaní rušnejší ako prázdninové mesiace. Medzi najviac sledované udalosti patrili opätovné prestrelky medzi USA a Čínou ohľadom vzájomnej obchodnej politiky.


Výsledkom bolo relatívne prekvapivé uvalenie dodatočných ciel zo strany USA s platnosťou od 24.9.2018. Zatiaľ sa jedná o 10% clo na tovar v hodnote 200 mld. USD do konca roka. Od nového roka by sa výška cla mala zvýšiť na 25%. Čína reagovala uvalením ciel od rovnakého dátumu vo výške 5-10% na tovar v objeme 60 mld. USD. Trump upozornil, že akákoľvek neprimeraná reakcia bude tvrdo potrestaná.


Aj cez tieto kroky však trh nereagoval nejako prehnane a dá sa povedať, že zatiaľ vníma

uvalenie dodatočných ciel relatívne pokojne. Trh zrejme súčasnú situáciu vyhodnotil ako

„pokoj zbraní“ a získanie času pre finálnu dohodu.


Nová „NAFTA“

USA sa dokázalo v septembri dohodnúť na novej obchodnej spolupráci s Mexikom a

Kanadou. Predchádzajúca dohoda tzv. NAFTA bola upravená a investori túto informáciu

prijali pozitívne. Časť trhu konečnú dohodu medzi spomínanými krajinami vníma pozitívne aj v spojení s vyššie popísaným sporom s Čínou.


Očakávajú preto, že relatívne hladké riešenie voči Kanade a Mexiku by mohlo viesť k

pozitívnemu výsledku aj pri rokovaniach s Čínou. Musíme však spomenúť, že niektoré

komentáre toto nadšenie nezdieľajú a upozorňujú na rozdielny prístup USA k obom

vyjednávaniam.


Taliansky rozpočet

Počas septembra sa objavovali varovné signály nad možným rizikom schvaľovania

talianskeho rozpočtu v rámci EÚ, ktoré sa na konci septembra plne prejavili v jeho konečnom predstavení. Taliansky rozpočet aktuálne počíta s deficitom 2,4% pre rok 2019, pričom trh počítal s 1,6%.


Predtým Taliansko sľúbilo, že sa bude plne venovať znižovaniu dlhového zaťaženia, ktoré

dosahuje hrôzostrašných 130% HDP. Toto spomínaný rozpočet rozhodne nerieši a je

predmetom konfliktu medzi Talianskom a ostatnými členmi EÚ.


Rozhodne sa jedná o horúcu tému, ktorá umocňuje silnejúce hlasy proti Eurozóne, čo

nepomáha talianskym aktívam a v podstate aj ostatným aktívam v Európe.


ECB

ECB (13.9.) podľa očakávania nič nové nepredstavila. Od konca septembra sa znížil nákup aktív v programe QE na 15 z 30 mld. EUR mesačne. Ďalej Draghi upozornil, že menová politika zostane uvoľnená prinajmenšom do 3Q19.


FED

Fed (26.9.) naopak podľa očakávania zvýšil sadzby o 25 b.b. a trh pripravuje na ďalšie

zvýšenie o 25 b.b. ešte pre tento rok.


Očakávania centrálnych bankárov pre budúci rok sú zhruba ďalšie tri zvýšenia sadzieb o 25b.b. pri každom zvýšení. Fed vo svojom komentári vypustil slovíčko, že je jeho politika tzv."Uvoľnená" ("accommodative"), čo trh akceptoval, ale v podstate to už nič nové pre trhneznamená. Celkovo tak môžeme povedať, že Fed opätovne dodal jastrabí komentár.


ČNB

Nesmieme vynechať ani ČNB (26.9.), ktorá podľa očakávaní zvýšila sadzby o 25 b.b.

Zo sprievodného komentára možno očakávať ešte jedno zvýšenie do konca roka.

Zaujímavosťou bolo, že v hlasovaní sa našiel iba jeden hlas, ktorý bol proti zvýšeniu.

Odôvodnením bolo prílišné odlúčenie od politiky ECB.


Indexy v číslach

Ani informácie o nových clách medzi USA a Čínou neboli dostatočne silné, aby zastavili

postup zámorských akciových indexov na nové maximá. Presnejšie povedané iba niektoré indexy, pretože napríklad technologický sektor sa dočkal mierneho vyberania ziskov.


Konkrétne americké akciové indexy za september vykázali pohyb -0,9 - +1,7% m / m. Európa bola ovplyvnená nervozitou z Talianska, a tak aj DAX odpísal 1,0% m / m. Naopak japonský Nikkei pridal 3,1%. Šanghaj v septembri dokázala pridať 2,9% a zatiaľ to vyzerá na istú stabilizáciu po predchádzajúcich prepadoch. Český index PX sa vyhol negatívnej nálade v Európe a pripísal si solídne 3,1% m / m.


Výsledková sezóna

Október bude patriť už výsledkovej sezóne za 3Q18. Tá môže priniesť ďalšie pozitívne

impulzy na zámorské trhy. Škvrnou na solídnych číslach môže byť vplyv nových ciel s Čínou, ktoré môžu znamenať ovplyvnenie výhľadu, a teda zmiernenie očakávaní.


Pri Európe sa nečaká, že by výsledková sezóna mala predstavovať určitú vzpruhu. Rizikom sú opätovne výhľady pri konkrétnych spoločnostiach, ktoré majú vlastné rizikové faktory (automobilky, Bayer a pod.).


Opäť to Taliansko

Sledovať sa bude naďalej schvaľovanie rozpočtu Talianska. Pri základnom scenári dohody medzi Talianskom a EÚ by sme očakávali pozitívnu odozvu trhu, ktorý je aktuálne na základe tohto faktora v predajnom móde.


USA a rozvíjajúce sa trhy

Rozhodne nesmieme vynechať ani pretrvávajúce faktory ako obchodnú politiku USA voči

Číne, možné sankcie USA voči Rusku a dianie v tzv. rozvíjajúcich sa trhoch (Turecko,

Argentína, India a pod.)Ostatné triedy aktív


Komodity

Aj v septembri pokračoval zmiešaný vývoj komoditných trhov, široké indexy rástli okolo 2-4% m / m v závislosti na váhe energií. V septembri sa darilo hlavne rope, jej cena v priemere pridala 6% m / m. Cena ropy Brent sa dokonca dostala na 4-ročné maximum 83 USD. Trh reagoval na správy o výpadkoch na strane ponuky, vrátane poklesu exportu Iránu po obnovení amerických sankcií.


Po 3 mesiacoch poklesu sa stabilizoval vývoj technických kovov (1% m / m), ktoré hore tiahla hlavne cena medi (5% m / m). Vzpruhou pre cenu medi sa stal obrat čínskych akcií. Pri drahých kovoch (-1% m / m) sa vývoj po prepade iba stabilizoval, cena zlata (-1% m / m) sa väčšinu septembra držala úrovne 1200 USD, na konci mesiaca mierne klesla pod túto hladinu.


Poľnohospodárske plodiny pokračovali v poklese a v priemere stratili okolo 4%.Výhľad pre komodity zostáva pozitívny kvôli pokračujúcemu rastu globálnej ekonomiky. Drahé kovy môžu reagovať na ďalší rast úrokových sadzieb. Rizikovým faktorom pre ceny komodít je vývoj kurzu dolára.


Dlhopisy

V USA sa v septembri zastavilo splošťovanie krivky, ktorá sa po celej dĺžke zdvihla o 20 bodov. Výnos 10-ročného dlhopisu sa dostal nad 3,0%, čo sú najvyššie úrovne od leta 2011. Trh priamo nereagoval na septembrové zvýšenie sadzieb Fedu, ale skôr sa pripravoval na pokračujúce uťahovanie menovej politiky Fedu. Rast výnosov sprevádzal pokles kreditných prirážok na polročné minimá kvôli dobrej kondícii firiem.


Výnosové krivky vo väčšej časti Európy mierne vzrástli, ale trendovo nedošlo k žiadnej

zmene. Naopak výnosy talianskych dlhopisov klesli a mierne ustúpili obavy zo sporov okolo deficitu Talianska. Rizikové prémie pri európskych dlhopisoch mierne klesli.


Americké dlhopisy čakajú na ďalšie kroky Fedu a vývoj inflácie. Technicky sa výnosy na

dlhšom konci krivky dostali na dlhodobé rezistencie a ich prerazenie môže otvoriť priestor pre ďalší rast výnosov. Vývoj dlhopisových trhov v Európe je utlmený holubičím výhľadom ECB, nijako zásadne to nezmení ani blížiaci sa koniec QE. Politický vývoj (Taliansko) naopak môže viesť k roztiahnutiu prémií vnútri Eurozóny.


Meny

Dolár voči euru kolísal v pásme 1,16-1,18 USD / EUR a nakoniec skončil mesiac bez zmeny na dolnej hrane intervalu. Trh nereagoval na zasadnutia ECB ani Fedu, naopak na konci septembra euro zrážala nervozita okolo Talianska.


Koruna voči euru v prvej polovici septembra posilnila z 25,8 na 4-mesačné maximum 25,4 CZK / EUR, ale v druhej polovici mesiaca sa koruna vrátila späť na 25,8 CZK / EUR. Posilnenie koruny ťahali špekulácie o ďalšom razantnom zvyšovaní sadzieb ČNB, ktoré na konci septembra trochu ochladli.


Ostatné meny v regióne mierne posilňovali, ale k žiadnej výraznejšej zmene nedošlo.


Euro-dolárový trh môže krátkodobo ovplyvňovať hlavne politika a nervozita (Taliansko), než vývoj fundamentov (úrokové sadzby, ekonomický rast). Toto napätie môže opäť nepriamo ovplyvňovať stredoeurópske meny. Koruna môže ťažiť z opakovaného zvyšovania sadzieb ČNB. V dlhodobejšom horizonte (štvrťrok, roky) očakávame, že by koruna mala pozvoľna posilňovať okolo 3% ročne. Strednodobý výhľad pre eurodolárový trh je beztrendové kolísanie v pásme 1,15-1,20 USD / EUR.