Moneta Money Bank 4Q18


Akciové portfólio každého investora by malo obsahovať okrem rastových akcií aj akcie firiem, ktoré pravidelne vyplácajú dividendu. Pokiaľ investor navyše kupuje podhodnotené akcie, môže profitovať nie len z pravidelne vyplácaného úroku, ale aj z rozdielu ceny pri predaji spoločnosti. Keďže sa dividendové tituly spravidla nekupujú na kratší, ako ročný časový horizont, je investor pri predaji akcií oslobodený od platenia dane z kapitálových výnosov. Jednou z takýchto spoločností je podľa nás Moneta Money Bank, ktorá vypláca 8 % hrubý dividendový výnos a jej akcie sa momentálne obchodujú výrazne pod cieľovou cenou. Akcie Moneta Money Bank sú súčasťou dividendových titulov, ktoré majú klienti Margius Capital v portfóliu. Nižšie uvádzame stručný prehľad kvartálnych hospodárskych výsledkov, ktoré spoločnosť zverejnila 5.2.2019.

Moneta Money Bank (MONET) dosiahla za 4Q18 čistý zisk vo výške 837 mil. EUR, výrazne nad očakávaním trhu. Pozitívne prekvapenie pramení z výrazne lepších úrokových výnosov a výnosov z poplatkov. Objem úverov bez zlyhania vzrástol medziročne o 14%. Čistá úroková marža na úrovni 4,4% bola medzikvartálne bezo zmeny a mierne vyššia oproti 4Q17. Za stabilizáciou výnosov z poplatkov stojí predovšetkým výrazný nárast poplatkov z predajov produktov tretích strán a nižšie náklady na poplatky. Prevádzkové náklady boli o 7% nižšie r / r. Výrazný pokles zaznamenali ako personálne náklady, ktorým pomáha pokles počtu zamestnancov, tak ostatné administratívne náklady. Naopak odpisy výrazne vzrástli vzhľadom k investíciám do IT a digitalizácie. Podiel nesplácaných úverov klesol na 2,8% (3,0% v 3Q) a opravné položky zostali na nízkej úrovni (274 mil. CZK). Prevádzkový zisk banky vzrástol medziročne o 15% a čistý zisk o 4% r / r na 837 mil. CZK. Čistý zisk za celý rok 2018 na úrovni 4,2 mld. CZK je nakoniec vyšší ako výhľad spoločnosti (4,1 mld. CZK).


Management navrhne dividendu vo výške 6,15 CZK na akciu (8% hrubý dividendový výnos), výrazne viac oproti predchádzajúcej indikácii (5,6 CZK). V tomto roku spoločnosť očakáva čistý zisk vo výške minimálne 3,7 mld. CZK a dividendu minimálne 5,4 CZK (7% hrubý dividendový výnos) s rastom na minimálne 3,8 mld. CZK, respektíve 5,6 CZK v roku 2020 a 4 mld. CZK a 5,9 CZK v roku 2021 (všetko bez prípadnej akvizície). Rokovania o podmienkach akvizície Air Bank a Home Creditu (ČR a SR) aj naďalej pokračujú, konečné rozhodnutie a prípadné schválenie zo strany manažmentu a dozornej rady by malo byť v 2. týždni v marci. Hlasovanie akcionárov by potom mohlo prebehnúť v rámci riadneho valného zhromaždenia v druhej polovici apríla.


Zdroj: J&T Banka, Moneta Money Bank