Ropná kríza prešla do ropnej vojny


Neúspešný pokus o dohodu o ďalšom znížení ťažby


Počas minulého týždňa sa zoskupenie OPEC + (združenie ťažiarov ropy OPEC + Rusko) snažilo o zhodu nad ďalšími škrtmi v ťažbe ropy s cieľom stabilizovať cenu ropy. Malo ísť o reakciu na výpadok na strane ponuky kvôli epidémii koronavírusu. Expertná komisia združenia OPEC navrhovala predstaviteľom OPEC +, aby skupina od 2Q kumulovane

znížila ťažbu o ďalších 600 tis. až 1 milión barelov denne. Rusko sa k týmto návrhom

stavalo odmietavo s tým, že rozsah šoku je nejasný a že tento krok povedie len k ďalšej strate trhového podielu zoskupenia. Saudská Arábia sa následne snažila zvýšiť tlak na Rusko tým, že presadila návrh, aby združenie OPEC vykonalo súhrnné škrty v rozsahu až 1,5 mil. barelov, ak sa k nim pripojí Rusko. Avšak Rusko túto dohodu odmietlo. Popri ropných faktoroch mohli určitú úlohu zohrať aj ďalšie vplyvy (geopolitika, situácia na Blízkom a Strednom východe, sankcie USA na stavbu Nord Stream2 pod.).


Saudi vyhlásili ropnú vojnu


Keďže skupina OPEC + minulý týždeň novú dohodu neuzatvorila, na konci marca vyprší platnosť doterajších škrtov v rozsahu 2,1 mil. barelov. V reakcii na tento vývoj Saudská Arábia v sobotu oznámila, že od apríla agresívne znižuje ceny ropy, ktorú dodáva do trhu, a teda ukončuje obmedzenia svojej produkcie. Saudská Arábia na konci februára ťažila ropu v objeme 9,7 mil. barelov denne a takmer 2 mil. barelov bola voľná kapacita, ktorá sa teraz môže dostať na trh.


Zlomová situácia pre trh s ropou


Nastáva zlomová situácia, v ktorej na jednej strane dochádza k výraznému výpadku na

strane dopytu po rope (dopad koronavírusu) a súčasne na druhej strane dochádza k výraznému zvýšeniu ponuky ropy (nedohoda OPEC + a reakcia Saudov). Tretím podstatným bodom je, že kvôli roztržke medzi Ruskom a Saudskou Arábiou sa stráca

priestor pre akúkoľvek dohodu v dohľadnej dobe, ktorá by mohla situáciu na trhu s ropou

stabilizovať. Naopak trh s ropou pravdepodobne smeruje do určitej fázy destabilizácie,

ktorú môžu sprevádzať výrazné výkyvy ceny ropy.


Cena ropy Brent pondelok ráno prepadla o 32% (cca 14 USD) na 4-ročné minimum 32 USD. Postupne sa cena stabilizovala okolo úrovne 35 USD. Ide o najhlbší prepad ceny ropy

od januára 1991 (vojna v Perzskom zálive). V nasledujúcom texte sa pokúsime načrtnúť bázické riziko a faktory určujúce ďalší vývoj.


Čo to znamená pre trh s ropou


Veľká neistota


Trh s ropou prechádza veľkou mierou neistoty a prirodzenou reakciou na neznámy rozsah negatívnych šokov je výrazný prepad ceny ropy. Je nutné zdôrazniť, že miera neistoty je v súčasnosti extrémna. Vôbec nie je jasné, v akom rozsahu a v akej dĺžke dôjde k výpadku dopytu po rope kvôli ekonomickému vývoju (koronavírus). Situácia v Číne sa stabilizuje, ale obmedzenia ekonomickej aktivity v Európe sa ešte len rozširujú. Stále nemožno vylúčiť, že výsledkom epidémie koronavírusu nebude len krátkodobý výpadok. Skôr rastie šanca, že dôjde ku globálnej recesii, tj. dlhšiemu a výraznému výpadku na strane dopytu po rope.


V minulosti (dot-com 2001, kríza 2009) sa OPEC snažil podobné výpadky stabilizovať. Teraz sa šanca na dohodu na strane ponuky (OPEC +) takmer stratila a nie je isté, v akej miere všetci producenti využijú doteraz voľnú kapacitu a vrhnú ju na trh. Keďže nie je známy rozsah výpadku v celkovom dopyte po rope, nedá sa odhadnúť, koľko producentov s vyššími výrobnými nákladmi musí byť vytlačených z trhu, aby trh našiel novú rovnováhu. Momentálne všetko nasvedčuje tomu, že na strane ťažiarov ropy pôjde pravdepodobne o veľmi výrazný a bolestný proces.


Veľmi agresívny krok Saudskej Arábie


Prekvapením je v tejto situácii miera agresivity Saudskej Arábie. V sobotu Arabi oznámili, že od apríla začnú ropu predávať do Ázie s diskontom 3,1 USD / bbl voči regionálnemu benchmarku, pričom doteraz predávali naopak s prémiou 3 USD / bbl. Dodávky do Európy (Northwest Europe) budú dodávať s diskontom 8 USD a do USA s diskontom 7 USD. V roku 2014-2015, keď Arabi skúšali bojovať s alternatívnymi ťažiarmi ropy v USA, ropu predávali s diskontom 4,55 USD počas 8 mesiacov. Momentálne nie je jasné, ako dlho budú Arabi v tomto agresívnom prístupe pokračovať (1 mesiac či niekoľko mesiacov ?) a ani čo presne je

cieľom ich krokov - vytlačiť amerických ťažiarov či trestať Rusko?


Celkovú neprehľadnosť situácie zvyšuje aj vnútropolitická situácia v Saudskej Arábii. Saudská korunný princ Mohammend bin Sal-man cez víkend nechal pozatýkať niekoľko členov širšej kráľovskej rodiny. Pravdepodobne ide o ďalší krok k upevneniu svojej moci v kráľovstve.


Výhľad na cenu ropy


Všetko smeruje k výraznému prepadu výhľadu na cenu ropy. Pokiaľ ešte v januári trh očakával cenu ropy Brent pre zvyšok roka okolo 60 dolárov, tak počas februára sa tento odhad znížil na 55 dolárov. Aktuálne všetky odhady prudko kolabujú a padajú k úrovni 35 USD. Navyše neistota zvyšuje šancu, že môže dochádzať aj k výrazne hlbším prepadom a ceny ropy prechodne okolo 20 dolárov nemusia byť nepredstaviteľné.


Makroekonomické dopady


Dezinflačný až deflačný proces


Prepad ceny ropy sa postupne pretaví do všetkých ďalších energetických cien (uhlie, plyn, elektrina) a ďalších naviazaných cien (doprava, chémia a pod.). Prepad ceny ropy sa v cenách pohonných hmôt prejaví s malým odstupom (1-3 mesiace) a následne sa prejaví aj v inflácii. Avšak výrazne sa zníži globálny inflačný výhľad pre zvyšok roka a pre budúci rok. V tomto ohľade by sa mohol čiastočne opakovať scenár z roku 2015-2016. Avšak tentoraz sú v mnohých krajinách inflačné tlaky veľmi vysoké a pôjde len o ich tlmenie. Šanca prepadu inflácie do záporu (deflácie) sa týka len vybraných krajín (Taliansko).


Spomalenie ekonomiky kvôli koronavírusu je samo o sebe dezinflačný faktor (= spomaľuje tempo inflácie), ktorý môže ďalej zosilniť prepad ceny ropy. Dôjde tak k spojeniu dvoch vplyvov pôsobiacich jedným smerom. Centrálne banky obvykle nereagujú na primárny dopady zmien ceny ropy (pokles cien pohonných hmôt), ale môžu reagovať na vyvolané druhotné dopady. Výsledkom môže byť ďalšie globálne uvoľnenie menovej politiky.


Pozitívny ponukový impulz pre spotrebiteľov


Pokles cien ropy je naopak veľmi výrazný pozitívny ponukový šok pre krajiny, ktoré ropu dovážajú. Nižšie náklady na energie kvôli prepadu ceny ropy vytvárajú pozitívny dôchodkový efekt, tj. domácnosti majú zdroje na ďalšie výdavky a firmy na ďalšie investície.


Straty na strane ťažiarov ropy


Prepad ropy je negatívny pre všetkých ťažiarov a spracovateľov ropy - firmy aj krajiny. U ťažiarov ropy dochádza k výpadku na strane príjmov a vytvára to druhotné problémy. Rizikovým sektorom sú v prvom rade rizikové dlhopisy (high-yield) ťažiarov ropy z bridlíc v USA. Týmto sektorom môže opäť prejsť nová vlna bankrotov, ktorá potom môže vytvárať ďalšie druhotné problémy - napr. pre úverujúce banky.


Všeobecne je prepad ceny ropy negatívny pre ceny akcií a dlhopisov firiem ťažiacich ropu, ale aj firiem v naviazaných odboroch (servis ropných zariadení a pod.).


Negatívny makroekonomický vývoj v krajinách ťažiacich ropu (Rusko) sa môže ďalej odraziť aj pri ďalších firmách (napr. exportéroch do Ruska). Logickým vyústením bude tlak na meny krajín ťažiacich ropu - ruský rubeľ, nórska koruna, kanadský dolár či kazašský tenge.


Zdroj: J&T Banka