Tesla Motors - čo bežný investor nevidí

Prečo akcie Tesly tak rástli?


Známy český investor Daniel Gladiš nedávno publikoval krátky príspevok s názvom "Záhada Tesly rozlúštená ?" a následne sľúbil, že zakrátko popíše, prečo akcie Tesly tento rok tak výrazne rástli.


Tu je jeho vysvetlenie:


" Na jar som si všimol neobvyklých transakcií s opciami na akcie Tesly. Niekto opakovane nakupoval v masívnych objemoch out of the money call opcie so strike price v desiatkach percent nad aktuálnou cenou a s expiráciou za pár dní. Typický nákup takýchto call opcií vyzeral nasledovne: pondelok - aktuálna cena akcií Tesly 1800 (všetky čísla pred nedávnym splitom akcií) nákup call opcií na milión akcií so strike price 2500 a ďalšieho milióna akcií so strike price 3000. Oboje s dňom expirácie v piatok, teda o štyri dni neskôr.


Aká bola pravdepodobnosť, že akcie Tesly počas štyroch dní vyskočia o 38%, respektíve o 66% ? Veľmi malá. To by však však znamenalo, že je vysoko pravdepodobné, že všetky opcie vypršia bez uplatnenia, a peniaze vynaložené na ich nákup budú fuč. To sa aj stalo, a napriek tomu k podobným transakciám dochádzalo nielen na týždennej, ale občas aj na dennej báze. Niekto opakovane vyhadzoval nie desiatky, ale postupne skôr stovky miliónov dolárov za nezmyselné nákupy opcií na akcie Tesly. Prečo?


Cieľom bolo samozrejme manipulovať s cenou akcií smerom nahor. Kľúčom k pochopeniu ako celý mechanizmus funguje, je vidieť, kto stojí na druhej strane tejto transakcie, čiže kto vypisuje call opcie, ktoré neznámy kupec stále nakupuje. Tým predajcom nie sú drobní investori alebo rôzne fondy, ale z drvivej väčšiny sú to špecializovaní obchodníci s opciami, ktorí kótujú opcie všetkých možných titulov a majú obrovské otvorené obchodné knihy. Tie knihy nie sú riadené ručne, ale algoritmom, ktorý nielen že jednotlivé opcie kótuje, ale tiež hedguje celú knihu pozícií voči riziku pohybu cien podkladových aktív.


Ak teda niekto predá milión call opcií na akcie Tesly, v jeho knihe pozícií sa tým objaví riziko vyplývajúce z toho, že keby akcie Tesly výrazne vzrástli, musel by proti uplatneným opciám dodať tieto akcie kupujúcemu opcií. Toto riziko algoritmus automaticky hedguje tak, že nakúpi určitý počet akcií Tesly. Nie celý milión, ale dajme tomu 50 000 kusov. Podľa toho, koľko mu predurčia hodnoty delta, gamma, vega a theta v každom konkrétnom prípade.


Nákupy call opcií tak generujú skutočné nákupy samotných akcií a tie tlačia cenu akcie vyššie. Čím je cena akcie vyššie, tým je aj väčšia potreba opcie hedgovať a o to viac algoritmus nakupuje ďalšie akcie. To tlačí ich cenu ďalej hore a kruh sa uzatvára. Ak sú nákupy opcií dostatočne veľké, dokážu s cenou akcií neuveriteľne pohnúť. Čo bol aj prípad Tesly. Takzvaný free float, ktorý predstavuje akcie, ktoré je možné považovať za voľne obchodovateľné, je pri Tesle pomerne malý. Keď odpočítame podiel Muska, podiely pasívnych investorov a podiely pár veľkých inštitúcií, ktorí akcie dlhodobo držia, potom bol free float len ​​asi 40 miliónov akcií. Opakované nákupy opcií v miliónoch kusov boli teda v porovnaní s free float obrovské.


Masívne nákupy opcií bežali celú jar aj celé prázdniny a vytiahli cenu Tesly na päťnásobok. Každý, kto im venoval pozornosť, mohol ich v reálnom čase sledovať. Často to bolo až smiešne. Napríklad, v 9:30 otvorili akcie Tesly na rovnakej cene, ako deň pred tým zavreli, a cena stagnovala. V 11:45 niekto vykonal masívny nákup call opcií a v ten istý čas vyskočili akcie o 6%. Obchodníci s opciami boli donútení prikupovať akcie. K manipulácii ceny akcie potom dochádzalo najviac v after markete a pre markete. To sú časy, kedy sa s akciami obchoduje tesne po uzavretí trhu a tesne pred jeho otvorením. Objemy obchodov sú malé a je ľahké s cenou pohnúť. Keď napríklad malý nákup v pre markete pošle akcie Tesly o 3% nahor, pri otvorení trhu musia obchodníci s opciami vďaka vyššej cene automaticky dokupovať akcie k dozabezpečeniu svojich pozícií. Samozrejme v oveľa väčších objemoch.


Toto všetko je realita, ktorá je zdokumentovaná. Otázkou ešte ostáva, kto tieto akcie ťahal nahor. Tento manipulátor musel spĺňať dve podmienky. Musel vlastniť akcie Tesly ešte pred tým, ako s tým začal a to v dosť veľkom objeme. A za druhé, musel mať dostatok hotovosti k nákupom opcií. Nie každý je schopný vyhodiť stovky miliónov dolárov za nákup bezcenných opcií. Zmysel to dáva len vtedy, ak jeho pozície v samotných akciách boli na začiatku tak veľké, že sa zisk musel pohybovať v miliardách. Ak sa zamyslíte nad tým, kto mohol obe podmienky splniť, možno vás napadne, kto za tým stojí. Ja si myslím, že tých manipulátorov bolo viac ako jeden a že pravdepodobne pracovali spolu. Na základe niekoľkých nepriamych indícií mám svoju vlastnú teóriu ohľadom toho, kto za tým stál, ale radšej si ju nechám pre seba.


Včera prišlo odhalenie jedného z nich. Pozri tu: https://www.cnbc.com/2020/09/04/softbank-reportedly-the-nasdaq-whale-that-bought-billions-in-options.html


Pokiaľ je toto odhalenie pravdivé, presne zapadá do všetkého, čo sa na trhu s akciami Tesly aj s niektorými ďalšími akciami dialo. Bolo len otázka času, kedy táto manipulácia skončí. Čím vyššie je ťahaná cena, tým viac jej manipulácia stojí a v jeden okamih sa to už jednoducho nedá utiahnuť. Za posledný týždeň som nákupy opcií v Tesle nevidel a cena jej akcií je o 20% nižšie. Uvidíme, či hra naozaj skončila a akcie klesnú oveľa nižšie.


V súvislosti s tým mi pripadá včerajšie rozhodnutie nezaradiť Teslu do indexu S & P 500 rozumné. Výbor, ktorý o tom rozhoduje, si zrejme uvedomuje, že má zodpovednosť za všetkých investorov, ktorí index kopírujú a že by nebolo múdre do neho dnes zaradiť spoločnosť, ktorej cena akcií je totálne zmanipulovaná a ktorej formálne dosiahnutý zisk za posledné 4 štvrťroky je predovšetkým dielom podvodného účtovníctva. Investujte opatrne! "


Zdroj: Vltava Fund