OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

Spolupráca s o.c.p. umožňuje rýchle, bezpečné a predovšetkým tranparentné realizovanie klientskych pokynov. Zberný účet pre klientov je vedený v J&T Banke a je oddelený od majetku o.c.p.

SERVIS

Realizovanie pokynov klienta

Vdenie obchodného účtu v J&T Banke

Online konfirmácie transakcií

Online prístup

OBCHODOVANIE

Úverovanie cenných papierov

Vysporiadanie transakcií

Vyplácanie dividend

Konverzie mien

Margius Capital

Vajnorská 142

831 02  Bratislava

Slovakia

02/ 3211 4483