VENTURE OPPORTUNITY

TYP INVESTÍCIE

start-up / private equity

INVESTIČNÝ HORIZONT

3 roky

REFERENČNÁ MENA

eur

TYP INVESTÍCIE

akcie / podiel v spoločnosti

-

PRÁVNA FORMA

Akciová spoločnosť

-

Investičný horizont

3 roky

-

REFERENČNÁ MENA

Eur

Na slovenskom trhu existuje množstvo inovatívnych a perspektívnych podnikateľov a projektov, do ktorých je možno priamo vstúpiť ako investor

LUKRATIVITA

CHARAKTERISTIKA

Prostredníctvom Venture Opportunity ponúkame investorovi získať majoritný alebo minoritný podiel v konkrétnom podniku na území Slovenskej republiky. Kategoricky sa jedná o startupy alebo private equity projekty.

Pre potenciálneho investora predstavuje Venture Oportunity príležitosť, ako sa priamo podieľať na rozvoji perspektívnych spoločností a projektov. Úspešné startupy dokážu v priebehu niekoľkých rokov mnohonásobne zhodnotiť investovaný kapitál avšak podliehajú pomerne vysokému riziku, ktoré na druhú stranu kompenzuje silná vízia podnikateľa a globálny potenciál celého projektu. Private Equity na druhú sranu ponúkajú o niečo menšie zhodnotenie, no podliehajú aj oveľa menšiemu riziku, pretože sú spravované etablovanými investičnými skupinami.

VÝZVA

Investícia je ideálna pre individuálnych a inštitucionálnych investorov, ktorých investície sú už alokované v základných aktívach akými sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a  momentálne hľadajúcich nové investičné výzvy.